Termeni şi condiţii

Termeni şi condiţii

Termeni si conditii acceptate prin asumarea cererii de inscriere sau a inscrierii efectuate pe site-ul www.scoalamakeup.ro pentru cursuri de make-up organizate de catre Scoala de make-up Ramona Chirita

Toate inscrierile la cursurile sau seminariile organizate de Scoala de make-up Ramona Chirita, indiferent de locul de desfasurare sau modalitatea de desfasurare, atat prin prezenta fizica cat si online se supun termenilor si conditiilor de mai jos. 

In cererea de inscriere este precizata consultarea obligatorie a termenilor si conditiilor, prin accesarea site-ului www.scoalamakeup.ro. 

Neconsultarea termenilor si conditiilor nu poate fi invocata sub nicio forma si in nicio ocazie. 

1. Termeni generali

Scoala de make-up Ramona Chirita este denumirea comerciala pentru Scoala de make-up Ramona Chirita SRL, cu sediul social in Slatina, str. Tudor Vladimirescu 63A, judetul Olt si sediul secundar in Bucuresti, str. Academiei nr. 7, etaj 1, sector 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J28/716/2016, cod unic de inregistrare fiscala 36640540. 

Informatii despre site-ul www.scoalamakeup.ro si subdomeniile acestuia sunt detinute de operatorul Scoala de make-up Ramona Chirita SRL. 

Servicii: utilizarea de catre dumneavoastra a produselor, serviciilor, aplicatiilor software si site-urilor www.scoalademakeup.ro sau www.cursurimakeup.ro este guvernata de termeni si conditii. 

Curs de make-up pentru incepatori: curs autorizat, program de formare profesioanala autorizat de catre Autoritatea Nationala pentru Calificari (ANC), conform O.G. nr 129/2000 republicata si actualizata privind formarea profesionala a adultilor si Hotararea nr. 522 din 8 mai 2003 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.G nr. 129/2000 republicata si actualizata, privind formarea profesionala a adultilor, finalizat prin sustinerea unui examen si obtinerea unui certificat de absolvire, recunoscut de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale. 

Seminar: program de specializare, de perfectionare a tehnicii de machiaj. Se finalizeaza cu obtinerea diplomei de participare, oferite de furnizorul de formare profesionala. Exemple de seminarii: cursuri online, workshop-uri, masterclass-uri pe o anumita tema, evenimente educationale. 

Furnizor de formare profesionala: firma Scoala de make-up Ramona Chirita SRL, in calitate de organizator al cursului de make-up sau al seminarului. 

Cursant/client: beneficiar al programului de formare profesionala sau al seminarului(persoana fizica sau juridica). 

Certificat de absolvire: document care atesta absolvirea unui program de formare profesionala, se obtine dupa sustinerea examenului. 

Supliment descriptiv: document care insoteste certificatul si in care sunt inscrise competentele dobandite de catre cursantul potrivit standardului ocupational. Suplimentul descriptiv insoteste obligatoriu toate certificatele pentru programele de formare profesioala autorizata de catre Autoritatea Nationala pentru Calificari. 

Cod COR: cod atribuit ocupatiilor din Romania pentru care exista un standard ocupational de pregatire profesionala, conform Clasificarii Ocupatiilor din Romania. 

Diploma de participare: document care atesta participarea si finalizarea unui curs de tip (curs de make-up pentru incepatori, seminar, masterclass, fara a avea o recunoastere sau acreditare oficiala din partea autoritatilor competente. In cazul cursurilor desfasurate online, diplomele de participare vor fi transmise doar in format electronic. 

Durata cursului: intervalul de timp in care se desfasoara cursul (programul de formare profesionala) sau seminarul. 

Durata contractului: contractul intra in vigoare la data completarii cererii de inscriere si achitarea avansului, fiind valabil pana la indeplinirea tuturor obligatiilor contractuale. 

Acte necesare pentru inscriere: documente necesare in vederea eliberarii certificatului de absolvire de catre Autoritatea Nationala pentru Calificare. Aceste acte sunt precizate in pagina fiecarui curs. Sunt necesare doar pentru cursurile de make-up pentru incepatori, programelor de formare profesionala care se finalizeaza prin examen. In cazul cursurilor de specializare, seminarii, masterclass-uri, este necesara doar copia cartii de identitate. 

Pretul cursului: pretul platit furnizorului de formare profesionala de catre client/cursant pentru participarea la programul de formare profesionala sau seminar. 

Taxa de inscriere: suma de bani care se achita in vederea rezervarii locului de catre cursant la unul din cursurile organizate de Scoala de make-up Ramona Chirita. 

Curs online sau hibrid: in cazul acestor cursuri pentru participare, aveti nevoie de laptop/PC, conexiune buna la internet. webcam si microfon. Aplicatia Zoom instalata https://zoom.us/, cont de utilizator Zoom (100%gratuit ) 

Prezenta obligatorie: se accepta un numar maxim de 10% absente. In cazul in care numarul de absente este mai mare, iar cursantul nu poate motiva aceste absente, acesta isi va pierde dreptul de a mai participa la programul de formare profesionala. In acest caz, sumele achitate nu vor fi restituite. 

Date personale: date cu caracter personal, informatii personale ale cursantilor, obtinute de furnizorul de formare profesionala cu consimtamantul acestora, necesare in procesul de formare. 

Forta majora: o imprejurare de origine externa, cu caracter extraordinar care se afla in afara controlului oricarei parti si care face imposibila executarea si respectiv indeplinirea contractului; evenimente precum razboaie, revolutii, inundatii sau alte catastrofe naturale, restrictii aparute in urma unei carantine. 

2. Inscriere si modalitati de inscriere

Cursantul va putea alege cursul la care doreste sa participe. Cursurile sunt afisate pe site-ul www.scoalademakeup.ro. Cursantul trebuie sa citeasca toate informatiile din pagina cursului ales si sa studieze cu atentie termenii si conditiile. Se pot solicita informatii suplimentare daca acestea nu sunt precizate in informatii despre curs, prin completarea formularului din pagina de contact. 

Cursantul poate accesa orice curs din oferta disponibila, in limita locurilor dedicate fiecarei grupe si daca indeplineste toate criteriile stabilite pentru fiecare curs in parte. De asemenea, cursantul poate cere informatii cu privire la numarul de locuri disponibile pentru un anumit curs, prin completarea formularului denumit “Solicita informatii” (se regaseste in fiecare pagina de curs) sau prin apel telefonic la 0729775533. 

Inscrierea la curs se face prin completarea unei cereri de inscriere la curs, dar si achitarea taxei de inscriere aferenta acelui curs. Taxa de inscriere difera in functie de cursul ales si este afisata in pagina fiecarui curs. Rezervarea si garantarea locului la curs, se face in momentul achitarii taxei de inscriere sau a cursului integral. 

Achitarea taxei de inscriere sau a cursului integral se poate face altfel: 

 • online prin completarea formularului de inscriere la curs si plata pe site 
 • prin OP - taxa de inscriere se poate plati prin completarea unui Ordin de plata la orice agentie a Bancii Transilvania. 

Dupa efectuarea platii avansului, inscrierea este finalizata. 

3. Conditii de participare

Cursantul va participa la cursul/seminarul pentru care s-a inscris in momentul achitarii taxei de inscriere. Data de incepere a cursului/seminarului va fi comunicata de catre furnizor cursantului in momentul in care acesta doreste sa se inscrie la curs. 

In cazul in care din motive obiective sau in situatiile in care nu se intruneste numarul minim de participant pentru un anumit curs, furnizorul poate modifica data de incepere a cursului. 

Furnizorul are obligatia sa comunice cursantului noua data de incepere a cursului. Aceasta nu poate sa depaseasca 180 de zile de la data initiala. 

Cursantul va depune la sediul scolii actele necesare pentru inscriere cel tarziu in prima zi de curs. Actele necesare pentru inscriere pot fi trimise si pe adresa de mail contact@scoalademakeup.ro, cu exceptia adeverintei medicale care trebuie sa fie prezentata in original. In cazul cursurilor online de tip seminar sau masterclass, aceste acte nu sunt necesare. 

Furnizorul de formare profesionala isi rezerva dreptul de a nu da curs solicitarilor, de a anula inscrieri sau de a exclude din randul cursantilor, persoanele care prin comportamentul abuziv, violent (fizic sau verbal) sau de alta natura afecteaza desfasurarea in conditii optime a cursurilor organizate de acesta. 

Cursantul prin participarea la curs recunoaste drepturile de autor ale furnizorului de formare profesionala. Informatiile publicate pe www.scoalademakeup.ro apartin acestui site, prin urmare aceste informatii nu pot fi publicate, transmise, copiate prin nicio metoda, fara acordul scris acordat in prealabil de reprezentantul legal al firmei Scoala de make-up Ramona Chirita SRL. Nerespectarea acestor conditii se pedepseste conform legii in vigoare. Orice incalcare a drepturilor de autor poate fi sesizata pe adresa de mail contact@scoalademakeup.ro. 

4. Pretul cursului 

Pretul cursului este pretul total pe care trebuie sa il achite cursantul. Preturile afisate pe site sunt exprimate in RON. Valoarea TVA este 0 (zero). Pretul cursului este exprimat pentru fiecare cursant. Acesta poate fi modificat doar cu acordul partilor. 

Pretul "Curs de make-up (intensiv) de zi pentru incepatori" si "Curs de make-up pentru incepatori in weekend" este:

 • 4000 lei, in cazul in care cursantul achita integral cursul la inscriere;
 • 4000 lei, in cazul in care cursantul achita cursul in 4 maxim rate. Prima rata este taxa de inscriere, in valoare de 600 lei, care se achita inainte de inceperea cursului, prin depunere numerar la orice agentie a Bancii Transilvania sau online prin transfer bancar. A doua rata, in valoare de 1200 lei, se achita cash in prima zi de curs. A treia rata, in valoare de 1200 lei, se achita pana la jumatatea cursului, iar ultima rata, in valoare de 1000 lei, trebuie achitata cu cel putin doua sedinte inainte de finalizarea cursului.
 • 4200 lei, in cazul in care cursantul achita cursul in maxim 12 rate lunare fara dobanda, cu plata online, cu card de credit la una dintre bancile: Credit Europe Bank, Banca Transilvania, Garanti Bank, Alpha Bank sau BRD Finance.

Pretul celorlalte tipuri de cursuri este afisat in pagina fiecarui curs.

5. Modalitati de plata 

Plata integrala prin transfer bancar sau depunere numerar la orice agentie a Bancii Transilvania, in contul IBAN: RO89 BTRL RON CRT 03 6892 9601.

Plata in 4 rate Prima rata consta in taxa de inscriere de 600 lei si se achita inainte de inceperea cursului, prin transfer bancar sau depunere numerar la orice agentie a Bancii Transilvania in contul IBAN: RO89 BTRL RON CRT 03 6892 9601. A doua rata, in valoare de 1200 lei, se achita cash in prima zi de curs. A treia rata, in valoare de 1200 lei, se achita pana la jumatatea cursului, iar ultima rata, in valoare de 1000 lei, trebuie achitata cu cel putin doua sedinte inainte de finalizarea cursului.

Plata cu cardul in 9 rate fara dobanda este disponibila doar pentru "Curs de make-up (intensiv) de zi pentru incepatori" si "Curs de make-up pentru incepatori in weekend" se poate face online pe site-ul www.scoalamakeup.ro in cazul in care, cursantul detine un card bancar de credit la una dintre bancile: Credit Europe Bank, Banca Transilvania, Garanti Bank, Alpha Bank sau BRD Finance. In acest caz, pretul cursului este de 4200 lei.

6. Dreptul de retragere 

Persoanele fizice beneficiaza de dreptul de retragere pe care il pot exercita cel mai tarziu cu 15 zile calendaristice inainte de data de incepere a cursului la care s-au inscris. Daca in momentul completarii cererii de retragere sunt mai putin de 15 zile calendaristice pana la inceperea cursului, cursantul nu poate cere restituirea taxei de inscriere. 

In cazul in care cursantul a achitat cursul integral, dar doreste sa se retraga, insa dupa expirarea termenului de 15 zile pana la inceperea cursului, furnizorul de formare profesionala va restitui jumatate din valoarea cursului sau poate oferi cursantului posibilitatea de a urma un alt curs similar celui la care a fost inscris, ales din oferta de cursuri a furnizorului. Termenul maxim in care cursantul are dreptul sa urmeze acest curs este de 6 luni din momentul formularii cererii de retragere. 

In cazul in care cursantul a achitat cursul in 9 rate fixe lunare, nu se poate retrage de la cursul ales. Furnizorul poate oferi posibilitatea amanarii inceperii cursului cu maxim 3 luni de la data formularii cererii de retragere. 

Persoanele juridice nu beneficiaza de drept de retragere.

In situatia neprezentarii la curs/seminar sau intreruperii frecventarii cursului, suma achitata nu va fi restituita indiferent de metoda de plata (rate/integral).

Pentru modalitatea de plata in 9 rate nu este permisa restituirea sumei achitate in cazul neprezentarii sau intreruperii cursului din motive imputabile cursantului.

7. Protectia datelor cu caracter personal

scoalamakeup.ro, este GDPR compliant (conformat GDPR), si respectă prevederile impuse de Regulamentul (UE) 2016/679 cât și de Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date, modificata si completata.

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este o prioritate pentru scoalamakeup.ro. Politica de Protecție a Datelor cu Caracter Personal (denumită în continuare “PPDCP ”) a scoalamakeup.ro, este creată special pentru a asigura protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal și conformarea cursurimakeup.ro cu prevederile GDPR. Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de cursurimakeup.ro se realizează în conformitate cu prevederile GDPR.

Prin PPDCP, scoalamakeup.ro dorește să informeze persoanele vizate cu privire la natura datelor cu caracter personal pe care le colectează, procesează și respectiv cu privire la scopurile prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal ale clienților săi și asupra drepturilor de care aceștia beneficiază.

Cine este scoalamakeup.ro ?

scoalamakeup.ro este administrat de ȘCOALA DE MAKE-UP RAMONA CHIRIȚĂ SRL, cu sediul social Slatina, str. T. Vladimirescu nr. 63A, jud. Olt, avand codul de inregistrare fiscala 36640540, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J28/716/2016, telefon: 0729 77 55 33.

Care sunt datele cu caracter personal pe care scoalademakeup.ro le prelucreaza si scopul prelucrarii lor:

Comenzile către scoalamakeup.ro:

 • nume și prenume: (scopul) pentru livrarea produselor comandate;
 • e-mail: (scopul) pentru a vă confirma comanda și pentru a vă informa despre stadiul comenzii dvs.;
 • număr de telefon: (scopul) pentru a vă contacta dacă apar probleme la livrarea produselor dvs.;
 • adresa de facturare: (scopul) pentru a vă emite factura fiscală aferentă comenzii dumneavoastră.

Formularul de contact scoalamakeup.ro:

 • nume și prenume: (scopul) pentru a vă identifica;
 • e-mail: (scopul) pentru a comunica cu dumneavoastră, pentru a vă rezolva problema;
 • funcționarea site-ului scoalamakeup.ro;
 • adresă IP: (scopul) filtrarea și detectarea atacurilor din internet;
 • informații cont scoalamakeup.ro: (scopul) aceste informații vor fi păstrate în CRM-ul intern pentru a permite vânzătorilor noștri și site-ului scoalamakeup.ro să vă ofere o experiență personalizată.

Responsabilul cu protectia datelor (DPO)

Puteti contacta în orice moment, în mod direct, Responsabilul scoalamakeup.ro cu protectia datelor cu privire la orice aspecte legate de prezentul PPDCP, prin transmiterea solicitarii dvs prin oricare dintre urmatoarele modalitati:

 • e-mail: gdpr@scoalamakeup.ro;
 • prin posta sau curier la adresa: București, str. Academiei nr. 7, etaj 1, sector 1.

Newsletter

În cazul în care ați optat pentru a vă abona la Newsletter-ul scoalamakeup.ro, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi utilizate în scopul transmiterii de informări cu conținut de marketing, despre produsele, serviciile și/sau promoțiile desfășurate de către scoalamakeup.ro. Orice persoană abonată la newsletter-ul scoalamakeup.ro se poate dezabona în orice moment prin intermediul link-ului atașat Newsletter-ului primit sau prin trimiterea unui mail către Responsabilului cu protecția datelor scoalamakeup.ro.

Dreptul de a fi uitat

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi șterse de îndată, atunci când înaintați o cerere scrisă sau un email în acest sens către DPO scoalamakeup.ro. Excepție fac datele dumneavoastră cu caracter personal pe care alte Legi în vigoare la nivelul României obligă operatorul de date să le arhiveze și să le dețină o perioadă minimă de timp, de exemplu datele din facturile fiscale emise pe numele dumneavoastră.

Dreptul de acces la datele prelucrate

Puteți accesa datele dumneavoastră cu caracter personal prelucrate de către scoalamakeup.ro dacă înaintați o cerere scrisă sau un email către DPO scoalamakeup.ro în acest sens.

Dreptul de a va modifica datele cu caracter personal prelucrate

Vă puteți modifica datele dumneavoastră cu caracter personal prelucrate de către scoalamakeup.ro dacă înaintați o cerere scrisă sau un email către DPO scoalamakeup.ro în acest sens.

Dreptul de a restrictiona prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal prelucrate

Vă puteți exprima dorința de a vă restricționa scopul pentru care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de către scoalamakeup.ro retrăgându-vă acordul pentru anumite scopuri pentru care scoalamakeup.ro vă prelucrează datele. Tot ce trebuie să faceți este să înaintați o cerere scrisă sau un email către DPO scoalamakeup.ro în acest sens.

Dreptul de a va opune prelucrarii datelor dumneavoastra in scopuri de marketing direct

Vă puteți exprima dorința de a vă retrage consimțământul pentru ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie prelucrate de către scoalamakeup.ro în scop de marketing direct, dezabonându-vă de la newsletter sau înaintând o cerere scrisă sau un email către DPO scoalamakeup.ro în acest sens.

Dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

Dacă considerați faptul că drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale au fost încălcate și datele dumneavoastră au fost prelucrate cu încălcarea dispozițiilor legale puteți depune oricând o petiție în acest sens adresându-vă Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrări Datelor cu Caracter Personal.

Divulgarea datelor cu caracter personal catre terti

Datele dumneavoastră cu caracter personal prelucrate de către scoalamakeup.ro vor putea fi divulgate către terți în baza obligație legale/contractuale care se naște din efectuarea unei comenzi la scoalamakeup.ro. De exemplu atunci când ați optat ca o comandă de a dumneavoastră să fie livrată printr-o firmă de curierat, datele dumneavoastră personale trebuie transmise către această terță persoană. scoalamakeup.ro lucrează doar cu terțe persoane care sunt conforme cu GDPR. În alte cazuri decât cele în baza unei obligații contractuale sau legale, datele dumneavoastră cu caracter personal prelucrate de către scoalamakeup.ro vor putea fi divulgate și/sau transferate către terți doar în situația în care vă dați în mod expres acest consimțământ.

Cat timp pastram datele dumneavoastra cu caracter personal 

Pentru newsletter vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal doar pe durata cât sunteți abonat la newsletter. După această perioadă, datele dumneavoastră personale vor fi distruse ireversibil. În cazul comenzilor pe scoalamakeup.ro datele dvs. personale care sunt cuprinse în documentele financiar-contabile sau în documente care se anexează documentelor financiar-contabile, vor fi păstrate 10 ani conform dispozițiilor art. 38 din Anexa 1 la Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, emis de Ministerul Finanțelor Publice și nu vor fi accesate în niciun alt scop decât scopul legal pentru care sunt arhivate. După expirarea termenului de 10 ani aceste date vor fi distruse.

Pentru orice întrebări sau nelămuririi referitoare la protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal vă rugăm să contactați DPO scoalamakeup.ro. 

Confidentialitatea informatiilor personale ale clientilor scoalamakeup.ro este unul dintre aspectele pe care le tratam cu cea mai mare seriozitate. ȘCOALA DE MAKE-UP RAMONA CHIRIȚĂ SRL colecteaza informatii prin intermediul site-ului web www.scoalamakeup.ro, in conformitate cu legislatia romana care face referire la aceste aspecte. Site-ul plaseaza un "cookie" pe calculatorul vizitatorului, ce este utilizat pentru colectarea de informatii statistice cu privire la utilizarea siteului nostru si la autentificarea automata a clientului.

Colectarea datelor se face prin:

 • formularul de inregistrare client;
 • formularul de comanda;
 • formularul de contact;
 • formularul de abonare newsletter.

Datele cu caracter personal colectate prin intermediul site-ului sunt folosite pentru:

 • facilitarea comunicarii directe si indirecte cu clientii si facturarea produselor/serviciilor comandate de catre dumneavoastra;
 • Informarea utilizatorilor cu privire la disponibilitatea de stoc a unuia sau mai multor produse;
 • informarea utilizatorilor asupra diferitelor oferte/promotii disponibile;
 • informarii utilizatorilor privind situatia contului de pe www.scoalamakeup.ro, evolutia si starea comenzilor, precum si in evaluarea produselor si serviciilor oferite.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, ȘCOALA DE MAKE-UP RAMONA CHIRIȚĂ SRL isi asuma obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de utilizatorii site-ului scoalamakeup.ro.

Compania noastra se angajeaza sa nu transmita datele colectate catre terti, cu exceptiile situatiilor expres prevazute de legislatia statului roman in vigoare. Astfel, informatiile dumneavoastra cu caracter personal pot fi furnizate Parchetului, Politiei, Instantelor judecatoresti sau altor organe abilitate ale statului, in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate. Orice utilizator care a furnizat explicit date cu caracter personal pe site-ul scoalamakeup.ro poate opta pentru stergerea acestora din baza noastra de date prin trimiterea unui e-mail la adresa gdpr@scoalamakeup.ro.

In cazul in care utilizatorii nu doresc sa primeasca in continuare comunicari comerciale prin email din partea companiei noastre pot utiliza link-ul din footer-ul newsletter-ului scoalamakeup.ro primit prin email.

8. Garantii

Toate produsele comercializate in magazinul online, beneficiaza de conditii de garantie conforme legislatiei in vigoare si politicilor comerciale ale producatorilor. 

9. Litigii

In caz de litigiu, se va incerca mai intai o rezolvare pe cale amiabila, in termen de 30 de zile lucratoare de la inregistrarea reclamatiei la sediul scoalamakeup.ro. In cazul in care nu se poate ajunge la o intelegere in termenul precizat anterior, va fi considerata competenta instanta judecatoreasca din aceeasi structura administrativa cu sediul ȘCOALA DE MAKE-UP RAMONA CHIRIȚĂ SRL.

10. Informatii si contact

Pentru informare si suport, sesizari si reclamatii, ne puteti contacta la adresa contact@scoalamakeup.ro. Toate comunicarile scrise vor fi facute pe adresa: ȘCOALA DE MAKE-UP RAMONA CHIRIȚĂ SRL - Bucuresti, str. Academiei nr. 7, etaj 1, Sector 1.